HomeTag

ข่าวสารและบทความ

https://tvinsure.com/wp-content/uploads/2022/06/ประกันช่วยลดหย่อนภาษียังไง-1280x640.png

ในทุกวันนี้การเลือกซื้อประกันต่างก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันไป เช่น เพื่อค่ารักษาพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพ เป็นต้น แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนในปัจจุบันหันมาซื้อประกันกันมากขึ้นก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษี แต่ไม่ใช่ประกันทุกแบบที่จะสามารถทำได้ วันนี้น้องทวีจะมาบอกพี่ ๆ ว่าประกันจะช่วยลดหย่อยภาษีพี่ ๆ ยังไง สาเหตุที่ทำให้ประกันภัยสามมามารถลดหย่อยภาษีได้ก็เพราะว่า การทำประกันคือสร้างความสร้างความมั่นคงให้ชีวิต ซึ่งเงินที่ทำประกันจะสามารถให้ผลตอบแทนหรือเงินชดเชยความเสียหายได้คล้าย ๆ กับการที่เราออมเงินเพื่ออนาคตของเรานั่นเอง    ทีนี้เรามาดูกันว่าประกันอะไรบ้างที่เราสามารถลดหย่อยภาษีได้ อย่างแรกเลยคือมีประกันชีวิตแบบทั่วไปสามารถนำเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดถึง 100,000 บาท สองคือ ประกันชีวิตแบบบำนาญหรือแบบเงินได้ประจำ ซึ่งสามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดถึง 200,000 บาท โดยต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน จริง ๆ แล้วการที่เราทำประกันเราควรมองที่จุดมุ่งหมายของการคุ้มครองมากกว่าเรื่องของการลดหย่อนภาษี แต่ก็อาจมองเป็นปัจจัยที่มาสนับสนุนเพื่อให้เราทำประกันคุ้มครองชีวิตแบบนี้น่าจะดีกว่านะ น้องทวีแนะนำ

https://tvinsure.com/wp-content/uploads/2022/06/มีเงินล้นฟ้า-ยังต้องซื้อประกันอยู่ไหม-01-1280x640.png

  เคยสงสัยไหมว่า ถ้าวันนึงเรารวยแล้วมีธุรกิจเป็นพันล้านแบบล้นฟ้า ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด แล้วเราจำเป็นต้องซื้อประกันอยู่ไหม เพราะเรารวยแล้วนิ ทำอะไรก็มีเงินจ่ายต่อให้เราจากไปยังไงก็ไม่เดือนร้อนลูกหลาน เดี๋ยวน้องทวีจะมาบอกวันนี้เลย เริ่มกันที่ถ้ารวยแล้วจำเป็นต้องซื้อกันอยู่ไหม น้องทวีก็ตอบเลยว่า จำเป็นสิ เพราะประกันต่าง ๆ ไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยเหลือแค่เรื่องเงินอย่างเดียว ประกันยังสามารถช่วยเหลือเราในด้านอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น  จัดการมรดกและทรัพย์สิน ประกันสามารถที่จะช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินของคุณให้กับลูกหลานได้อย่างเป็นธรรมตรงตามความเหมาะสมตามความต้องการ ความพร้อม ความเหมาะสมของคนรับ ป้องกันภาระหนี้สินจากธุรกิจ หากคุณกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนธุรกิจ หลังจากคุณเสียไปแล้วภาระหนี้นั้นจะต้องตกไปที่ทายาท ซึ่งประกันจะสามารถกลายเป็นเงินสดที่ช่วยจ่ายภาระหนี้สินตรงนี้ได้เลย และประกันยังช่วยเราในเรื่องของการลดหย่อยภาษีอีกด้วยนั่นเอง  เห็นไหมล่ะว่า ต่อให้คุณรวยคุณก็ยังจำเป็นที่จะต้องซื้อประกันนะ เพราะมันมีผลประโยชน์นอกเหนือจากเรื่องของการเงินมากมาย ซึ่งจริง ๆ แล้วข้อดีและผลประโยชน์ของการทำประกันมีมากกว่า 3 ข้อที่เราบอกอีก ถ้าอยากรู้เพิ่มก็บอกน้องทวีมาได้เลย น้องทวีพร้อมตอบเสมอ~

https://tvinsure.com/wp-content/uploads/2021/02/Benefit-1280x640.png

การทำประกันมีประโยชน์อย่างไร?   ประโยชน์จากการทำประกัน ด้านการลงทุน ประกันชีวิตเปรียบเสมือนหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากผู้ทำประกันจะได้รับดอกผลเช่นเดียวกับการฝากเงินในสถาบันการเงินทั่วไป ในส่วนที่แตกต่างกันคือ จะมีระเบียบวิธีการ เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน การประกันชีวิตนั้แม้ได้ผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนบางประเภท แต่ก็นับว่าเป็นรายได้ที่แน่นอน มีความเสี่ยงต่ำและเชื่อมั่นได้ว่าต้นทุนไม่สูญหายไปด้วย   ด้านการออม ลักษณะการออมของการทำประกันภัยนั้น จะเป็นในลักษณะแบบกึ่งบังคับ โดยเฉพาะการประกันชีวิตแบบตลอดชีพและสะสมทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้เอาประกันไม่เสียชีวิตเมื่อครบระยะเวลาตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย นับได้ว่าเป็นการออมเพื่อไว้ใช้ยามชราก็ได้ หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน นอกจานี้ ยังเป็นการสร้างค่านิยมให้คนรู้จักประหยัด และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอีกด้วย   ด้านการให้ความคุ้มครอง การทำประกันชีวิตจะช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนเรื่องการเงิน รวมทั้ง เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของครอบครัว อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวนั้น   ด้านการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต การประกันชีวิตสามารถช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันได้ ในกรณีการทำประกันการเจ็บป่วย หรือการประกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ผู้เอาประกันจะได้เงินทดแทนเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพตน ในกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงได้ ในกรณีการทำประกันชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพยามชรา ผู้เอาประกันก็สามารถมีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิตเช่นกัน   ด้านการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ การส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น ผู้ที่ทำประกันชีวิตก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ไปใช้เป็นค่า ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจการทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทั่วไป  ...

Contact Usช่องทางการติดต่อ
บริษัท ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ จำกัด
204/11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใบอนุญาต ว00288/2534
Talk with Usพูดคุยกับเรา
เข้ามาพูดกันเลยผ่าน Line OA

Line: @tvinsure

Contact Usช่องทางการติดต่อ
บริษัท ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ จำกัด
204/11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใบอนุญาต ว00288/2534
Our Systemsระบบของเรา
Our Blogsบทความแนะนำของเรา
Talk with Usพูดคุยกับเรา
เข้ามาพูดกันเลยผ่าน Line OA

Line: @tvinsure