ประกันไวรัสโคโรนา
แผน COVID 3 IN 1

เราขอแนะนำแผน COVID สำหรับผู้ที่มีประกันแบบเจอจ่ายจบอยู่แล้ว
COVID-19 - ประกันไวรัสโคโรนา

สินมั่นคงประกันภัย
แผน COVID 3 IN 1

ความคุ้มครองค่ารักษาสำหรับ COVID-19 สูงสุด 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 9 โรคฮิต* ต่อครั้งต่อปี สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
เงินชดเชยสำหรับทุกโรคกรณี IPD 1,000 บาทต่อวัน
แผนประกันนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับคนที่มีประกันแบบเจอจ่ายจบอยู่แล้ว และต้องการได้ค่ารักษาเพิ่มจาก COVID พร้อมยังได้รับค่ารักษา 9 โรคฮิต* จากกรณี IPD และเงินชดเชยไปฟรี ๆ

ทำไมต้องซื้อแผนนี้ ?

นอกจากค่ารักษาพยาบาลจาก COVID-19 แล้วยังได้รับ ค่ารักษาพยาบาลจาก 9 โรคฮิต* กรณี IPD ตามจริงสูงสุดถึง 20,000 บาท และยังได้รับค่าชดเชยทุกโรคกรณี IPD อีกวันละ 1,000 บาท สรุปคุณจะได้รับทั้ง IPD (9 โรคฮิต*) และ ค่าชดเชยไปฟรี ๆ คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

คุ้ม 1 ค่ารักษาพยาบาลจากโควิดสูงสุด 100,000 บาท
คุ้ม 2 ค่ารักษาพยาบาล 9 โรคฮิต* สูงสุด 20,000 บาท
คุ้ม 3 ชดเชยรายได้ 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 30 วัน)

https://tvinsure.com/wp-content/uploads/2021/03/SMK_TRAN.png
฿300
อายุ 1-14 ปี
แผน 1
 • ค่ารักษาสำหรับ COVID-19 50,000 บาท
 • ค่ารักษา 9 โรคฮิต* IPD ตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
 • เงินชดเชยสำหรับทุกโรค กรณี IPD 1,000 บาทต่อวัน
฿500
อายุ 1-14 ปี
แผน 2
 • ค่ารักษาสำหรับ COVID-19 100,000 บาท
 • ค่ารักษา 9 โรคฮิต* IPD ตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท
 • เงินชดเชยสำหรับทุกโรค กรณี IPD 1,000 บาทต่อวัน
฿250
อายุ 15-99 ปี
แผน 1
 • ค่ารักษาสำหรับ COVID-19 50,000 บาท
 • ค่ารักษา 9 โรคฮิต* IPD ตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
 • เงินชดเชยสำหรับทุกโรค กรณี IPD 1,000 บาทต่อวัน
฿450
อายุ 15-99 ปี
แผน 2
 • ค่ารักษาสำหรับ COVID-19 100,000 บาท
 • ค่ารักษา 9 โรคฮิต* IPD ตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท
 • เงินชดเชยสำหรับทุกโรค กรณี IPD 1,000 บาทต่อวัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนทำประกันภัย
4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน)
7. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
8. การประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย (waiting period)
– โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 14 วัน สำหรับกรมธรรม์ปีแรก
– โรคอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล 9 โรคฮิต) ที่ได้รับความคุ้มครอง  30 วัน สำหรับกรมธรรม์ปีแรก
* ค่ารักษาพยาบาล 9 โรคฮิต ได้แก่

 • โรคไข้หวัดใหญ่
 • โรคมือ เท้า ปาก
 • โรคตาแดง/โรคเยื่อบุตาอักเสบ
 • โรคไข้เลือดออก/โรคไข้เดงกี่
 • โรคคาวาซากิ
 • โรคชิคุนกุนยา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
 • โรคมาลาเรีย/โรคไข้จับสั่น
 • โรคไข้สมองอักเสบ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

9. การประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
10. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
11. ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน

TVinsure - ที่ปรึกษาประกันภัยมืออาชีพ

สนใจรับคำปรึกษา ต้องการคำแนะนำ หรือมีข้อสงสัยในบริการของเรา

สามารถฝากรายละเอียดไว้ดังแบบฟอร์มด้านล่างทางเราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

  Contact Usช่องทางการติดต่อ
  บริษัท ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ จำกัด
  204/11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  ใบอนุญาต ว00288/2534
  Talk with Usพูดคุยกับเรา
  เข้ามาพูดกันเลยผ่าน Line OA

  Line: @tvinsure

  Contact Usช่องทางการติดต่อ
  บริษัท ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ จำกัด
  204/11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  ใบอนุญาต ว00288/2534
  Our Systemsระบบของเรา
  Our Blogsบทความแนะนำของเรา
  Talk with Usพูดคุยกับเรา
  เข้ามาพูดกันเลยผ่าน Line OA

  Line: @tvinsure