ทำไมต้องทำประกันการเดินทาง?

22 February 2021by bigbensukrit

เกี่ยวกับประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง เป็นประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทประกันออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงการเดินทางเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตามจำนวนวันที่เดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะออกแบบมาเพื่อใช้กับการท่องเที่ยวต่างประเทศ และประกันเดินทางส่วนใหญ่จะมีความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกัน โดยมีตัวอย่างความคุ้มครองดังต่อไปนี้

  • กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะของผู้เอาประกันภัย
  • กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  • กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หยุดชะงักการเดินทาง หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน
  • กรณีทรัพย์สินสูญหาย หรือเอกสารเดินทางสูญหาย
  • ค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วยหรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
  • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
  • ค่าใช้จ่ายในการในการส่งศพหรือกระดูกของผู้เอาประกันภัย
  • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

** อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองขึ้นอยู่กับรูปแบบการรับประกันของแต่ละบริษัทผู้ออก อาจมีมากหรือน้อยกว่าที่เรากล่าวถึงได้

 

ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ทำประกันการเดินทางจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อคุ้มครองเที่ยวบิน

2. เพื่อคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นกรณีล่าช้า หรือสูญหาย

3. เพื่อดูแลเรื่องการเจ็บป่วย

4. เพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

5. เพื่อยื่นขอวีซ่า

 

รูปแบบประกันการเดินทาง

1. ประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว (Single Trip)

คุ้มครองการเดินทางเที่ยวเดียว ซื้อเป็นครั้ง ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไม่บ่อยในระยะเวลา 1 ปี โดยความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับ

2. ประกันการเดินทางแบบรายปี (Annual Trip)

คุ้มครองการเดินทางไม่จำกัดเที่ยวบินต่อปี เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทาง บ่อยๆ ต่อปี ซึ่งสามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันได้มากกว่าซื้อเป็นรายเที่ยว

 

ประเภทของประกันการเดินทาง

1. ประกันเดินทางปกติ (Travel Accident Insurance หรือ TA)

สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการชดเชยกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

2. ประกันเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance หรือ CTA)

จะเน้นให้ความคุ้มครองที่หลากหลายกว่าประกันเดินทางแบบปกติ โดยจะคุ้มครองตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลทั้งจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยต่างๆที่อยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ การสูญหายหรือล่าช้าของสัมภาระและทรัพย์สิน ความล่าช้าของสายการบิน รวมถึงการถูกยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างกะทันหัน

 

อัพเดทล่าสุด: 27/11/2019

ที่มา: Skyscanner, ประกันเดินทางมีไว้ทำไม? จำเป็นต้องซื้อไหม? และ TipInsure, ทำประกันการเดินทางไปทำไมหว่า!

Contact Usช่องทางการติดต่อ
บริษัท ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ จำกัด
204/11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใบอนุญาต ว00288/2534
Talk with Usพูดคุยกับเรา
เข้ามาพูดกันเลยผ่าน Line OA

Line: @tvinsure

Contact Usช่องทางการติดต่อ
บริษัท ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ จำกัด
204/11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใบอนุญาต ว00288/2534
Our Systemsระบบของเรา
Our Blogsบทความแนะนำของเรา
Talk with Usพูดคุยกับเรา
เข้ามาพูดกันเลยผ่าน Line OA

Line: @tvinsure